Gepflogen's Simply Net

You Need An Gepflogen.

Plasten är här för att stanna

Formsprutning använder man sig av när man ska tillverka detaljer av olika termoplaster. Det är en fördel med termoplaster mot hårdplast som lättare går sönder. Många företag har specialiserat sig på formsprutning men gör också formverktyg och är underleverantörer till olika företag som gör produkter av plast men som behöver hjälp att formspruta en del detaljer i speciella former. Plasten är här för att stanna, den har ersatt många andra känsliga material och gör att många produkter blir lättare och hållbarare. Den är användbar i snart sagt alla produkter man kan tänka sig och vi får svårt att klara oss utan.